Atatürk Faculty of EducationProf. Dr. Ayla Oktay Pre-School Education Unit

Prof. Dr. Ayla Oktay Pre-School Education Unit

Rehberlik

Psikolojik danışmanlık çalışmalarımız Doç.Dr. Müge Yüksel tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde;

  • Psikolojik Danışmanımız, çocuklarla ilgili gözlem ve değerlendirmeler yapar; yaptığı gözlem ve değerlendirmeleri anne-babalarla paylaşır. Velilerle yapılacak tüm görüşmeler belirli bir plan çerçevesinde yürütülür.
  • Görüşme saatleri önceden randevu ile belirlenir. Görüşmeler Salı günleri yapılır.
  • Velilerimizle gelişim takipleri ve gruba uyum değerlendirmeleri sonuçlarına göre görüşme yapılır. Özel durumu olan çocuklarımızla ilgili görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak düzenlenir.
  •  Her çocuk için öğretim yılı süresince yapılan gözlem ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak gelişim formları raporlanır.
  • Gelişim Raporu: Gelişim raporu, birinci dönem sonu ve ikinci dönem sonu olmak üzere iki kez düzenlenir. Böylece çocuğun temel gelişim alanlarındaki performansı izlenir.
  • Her ay düzenli olarak “Rehberlik Bülteni” gönderilir. Böylece, çocuk gelişimi, davranış sorunları, yetenekler, anne-baba tutumları gibi pek çok konuda anne-babaların bilgilenmesi sağlanmış olur.
  • Velilere yönelik olarak eğitim ve seminer çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar öğretim yılı içerisinde koşullara bağlı olarak planlanır.