Atatürk Eğitim FakültesiProf.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi

Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi

Programımız

Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimimizde 36-66 aylık çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek gelişimsel eğitim programları uygulanır.

Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi’nde uygulanan eğitim programlarının genel yapısı ve özellikleri şunlardır:

-  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınmakla birlikte zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir anlayışla uygulamaya konur. Program kapsamında beş temel gelişim alanına yönelik eğitim yapılmaktadır. Bu gelişim alanları şunlardır:

 • Motor (Hareket) Gelişimi: Motor gelişim, çocuğun kaba ve ince hareket becerilerinin gelişimini içerir. Bu kapsamda, denge, koordinasyon, yürüme, sıçrama, tırmanma, el-göz koordinasyonu vb. beceriler geliştirilir. Bu alana yönelik bireysel, grup oyunları, takım oyunları, jimnastik etkinliklerine günlük program içerisinde yer verilir.
 • Bilişsel Gelişim: Bilişsel gelişim, çocuğun düşünme yetenekleri ve becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, renk, şekil, sayı vb. kavram gelişimi, dikkat, bellek, akıl yürütme vb. becerileri geliştirilir. Bu alana yönelik fen ve matematik etkinlikleri, masa oyunları, ilkokula hazırlık çalışmalarına günlük program içerisinde yer verilir.
 • Dil Gelişimi: Dil gelişimi, çocuğun anlama ve anlatma becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, söyleneni anlama, kendini ifade etme, dili etkin kullanma becerileri geliştirilir. Bu alana yönelik hikaye okuma, dramatizasyon, sohbet, görsel okuma, şiir, tekerleme, bilmece etkinliklerine günlük program içerisinde yer verilir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun, yaşıtları, büyükleri ve küçükleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasını ve olumlu-olumsuz duygularını uygun şekilde ifade etmesini içerir. Bu kapsamda, bir grubun üyesi olma, kurallara uyma, etkili iletişim kurma, duygularını fark etme, uygun biçimde ifade etme, empati kurma ve olumsuz duygularını yönetebilme becerileri geliştirilir. Bu alana yönelik drama, dramatizasyon, grup oyunlarına günlük program içerisinde yer verilir.
 • Özbakım Becerileri Gelişimi: Özbakım becerileri, kişisel varlığını koruma ve sürdürmeye ilişkin becerileri içerir. Bu kapsamda, güvenliğini sağlama, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, hastalıklardan korunma vb. becerileri geliştirilir.

-  Eğitim Programı kapsamında yapılan uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Kavram Eğitimi: Temel matematik kavramları, zaman, mekan, miktar, duygu, vb. kavramlar program kapsamında kazandırılır.
 • Değerler Eğitimi: Sevgi, saygı, arkadaşlık, sorumluluk, hoşgörü, işbirliği, barış vb. değerler program kapsamında kazandırılır.
 • Dikkat ve Bellek Eğitimi: Görsel ve işitsel dikkat, gördüklerini hatırlama, konsantrasyon, dikkati başlatma ve sürdürme vb. beceriler program kapsamında kazandırılır.
 • Proje Çalışmaları: Çocuklarda bilimsel düşünme becerileri, bir problemi bilimsel yöntem aşamalarına uygun olarak çözebilme, yaratıcı düşünme becerileri program kapsamında kazandırılır.
 • Aile Katılım Çalışmaları: Aileleri eğitim programına dahil ederek, çocukları ile nitelikli zaman geçirmeleri ve eğitim sürecine katkı sağlamaları ve okul-aile-çocuk arasında kurulan güçlü ilişkiler kurarak problem çözme becerileri ve araştırma sunum yapma becerileri bu program kapsamında kazandırılır. 
 • Atölye Çalışmaları: Bu çalışmaların temel amacı, çocukların potansiyel yeteneklerini keşfetme ve tanımaktır. Atölye çalışmaları, ilgili alanda uzmanlaşmış Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri/Elemanları ve öğretmenler tarafından yapılmaktadır. 
 • Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları: Çocukların genel gelişimlerini, gruba uyumlarını değerlendirme, aileye, öğretmene ve çocuklara yönelik destek sunmaya yönelik çalışmalar yürütülür.

Bu sayfa Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi tarafından en son 22.10.2013 12:16:39 tarihinde güncellenmiştir.