Atatürk Eğitim FakültesiProf.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi

Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi

Atölyelerimiz

Birimimizde yürütülen atölte çalışmalarının temel amacı, çocukların potansiyel yeteneklerini keşfetme ve tanımaktır. Atölye çalışmaları, ilgili alanda uzmanlaşmış Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri/Elemanları ve öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Uygulama Birimi’mizde uygulamaya konulan “Atölye Çalışmaları” şunlardır:

Müzik: Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritm ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Birimimizde Yrd.Doç.Dr. Ercan Mertoğlu tarafından yürütülmektedir. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Yaratıcı Düşünme: Problem durumlarına farklı bakış açıları geliştirerek çözümler üretmek, nesneleri farklı ve alışılmadık biçimde kullanabilmek ve özgün ürünler üretebilmek amaçlanır. Öğr.Gör. Kadriye Efe Azkeskin tarafından yürütülmektedir. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Yabancı Dil: Yabancı dil çalışmaları, çocuğun farklı bir dili tanıma, ilgi duyma ve o dile ilişkin yatkınlık kazanmasını amaçlar. Birimimizde Dr. Asude Dağal tarafından yürütülmektedir. 4-6 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Drama: Drama çalışmaları, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi amaçlanır. Birimimizde öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Tüm yaş gruplarında haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Satranç: Oyunlar ve yaratıcı drama ile satrançla tanışma çalışmaları uygulanır. Bu uygulamalarda çocukların taşları ve satranç tahtasını tanımaları, taşların hareketlerini öğrenmeleri ve oyun kurmaya yönelik stratejik düşünme, plan yapma becerilerinin kazanılması amaçlanır. Birimimizde Satranç ve Yaratıcı Drama eğitmeni Adem Kurt  tarafından yürütülmektedir. 4-6 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar: Çocuğun, müze eğitimi çerçevesinde duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirmek amaçlanır. Birimimiz tarafından hazırlanan program çerçevesinde öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. 

Bilim: Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. Bapko Projesi kapsamında geliştirilmiş olan “Bilim Saati” programımız Araş.Gör. Duygu Şallı tarafından yürütülmektedir. 4-6 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Bu sayfa Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi tarafından en son 15.01.2018 15:26:05 tarihinde güncellenmiştir.