Atatürk Eğitim FakültesiProf.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi

Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi

Rehberlik

Psikolojik danışmanlık çalışmalarımız Doç.Dr. Müge Yüksel tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde;

  • Psikolojik Danışmanımız, çocuklarla ilgili gözlem ve değerlendirmeler yapar; yaptığı gözlem ve değerlendirmeleri anne-babalarla paylaşır. Velilerle yapılacak tüm görüşmeler belirli bir plan çerçevesinde yürütülür.
  • Görüşme saatleri önceden randevu ile belirlenir. Görüşmeler Salı günleri yapılır.
  • Velilerimizle gelişim takipleri ve gruba uyum değerlendirmeleri sonuçlarına göre görüşme yapılır. Özel durumu olan çocuklarımızla ilgili görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak düzenlenir.
  •  Her çocuk için öğretim yılı süresince yapılan gözlem ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak gelişim formları raporlanır.
  • Gelişim Raporu: Gelişim raporu, birinci dönem sonu ve ikinci dönem sonu olmak üzere iki kez düzenlenir. Böylece çocuğun temel gelişim alanlarındaki performansı izlenir.
  • Her ay düzenli olarak “Rehberlik Bülteni” gönderilir. Böylece, çocuk gelişimi, davranış sorunları, yetenekler, anne-baba tutumları gibi pek çok konuda anne-babaların bilgilenmesi sağlanmış olur.
  • Velilere yönelik olarak eğitim ve seminer çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar öğretim yılı içerisinde koşullara bağlı olarak planlanır.

Bu sayfa Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi tarafından en son 13.09.2017 15:46:45 tarihinde güncellenmiştir.